Slut på pengar

Slut på pengar?För det mindre företaget som lever från hand till mun kan slut på pengar i företaget betyda ingen lön till de anställda eller ägaren. Slut på pengar är givetvis en jobbig sits men det finns numer en lösning på detta problem som allt fler företag fått upp ögonen för, nämligen att sälja fakturor till ett factoringföretag. Namnet, factoring, betyder helt enkelt att sälja fakturor och företagen som köper dem kallas därför factoringföretag. Förloppet går alltså till på följande sätt: det är slut på pengar i företaget men ni har utfört jobb som kommer att ge er inkomster. Genom att sälja fakturor till ett factoringföretag kan ni få pengarna fakturan avser på några dagar. Factoringföretaget betalar er direkt och den kund som är skyldig er pengar betalar factoringföretaget när tidsfristen för fakturan gått ut.

En smart tjänst
Att denna tjänst är smart och användbar när företaget har slut på pengar råder det inget tvivel om. Däremot kostar det givetvis en del att använda sig av en sådan tjänst. Hur mycket varierar på factoringföretagets policy och fakturabeloppet. Kostnaden för denna tjänst brukar man beräkna mellan tre och tio procent av fakturabeloppet och i regel sjunker kostnaden med fakturans belopp. Nackdelen är ju då såklart att företaget som har slut på pengar och alltså befinner sig i en ostabil ekonomisk sits får mindre tillbaka genom att sälja fakturorna till factoringföretag. Samtidigt löser företaget det akuta ekonomiska problemet genom att kunna betala ut löner och så vidare.

Välja factoringföretag
Slut på pengar?Med ovanstående diskussion om för- och nackdelar i tankarna så kommer vi in på val av factoringföretag. Det är nämligen här det företag som har slut på pengar kan göra skillnad genom att välja det företag med bäst fördelar. Innan man beslutar sig för vilket factoringföretag man ska kontakta för att reda upp sin situation bör man därför jämföra villkoren noggrant. Slut på pengar är ett faktum men att se till att behålla så mycket av pengarna inom företaget är ändå en möjlighet som företaget kan göra något åt. Prata med de olika factoringföretagen och gör en jämförelse över vilket som ger dig bäst fördelar. Ett annat alternativ, om man inte vill göra jobbet på egen hand, är att lägga ut fakturan på auktion. På detta sätt får factoringföretagen själv komma med anbud och det bästa budet, det vill säga med lägst procent, vinner. Kort sagt slut på pengar går att lösa, men jämför alltid alternativen!

Ett bra och personligt factoringföretag som jag kan rekommendera är Alunda Finans.  Deras hemsida hittar du här